Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2017-10-11

РИОСВ-Шумен извърши 83 проверки през септември   още

2017-10-05

МОСВ ПОДКРЕПЯ НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”, ОБЯВЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО   още

всички новиниРешения за преценяване на необходимостта от ОВОС

Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2017 г.

Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2017 г.


Издадени решения за допускане на предварително изпълнение

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, РИОСВ Шумен съобщава за постановено Решение за допускане на предварително изпълнение №1/2016 г. на Директора на РИОСВ Шумен, с което се допуска предварително изпълнение на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-28-ПР/2016 г. на Директора на РИОСВ Шумен, с възложител "Дюра - Тайлс БГ" АД гр. София за "Доизграждане на блок F на завод за производство на керамични изделия с производствен капацитет 75 t/24h" /публикувано на 17.09.2016 г./.


Изтегли - Решение за допускане на предварително изпълнение


Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2016 г.

Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2016 г.


Решения за поправка на очевидна фактическа грешка

Изтегли - Решение №286/19.08.2016 г.
Изтегли - Решение №290/17,09,2015 г.
Изтегли - Решение №331/30.09.2016 г.


Решения за допълване на издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС

Изтегли - Решения за допълване на издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2013 г.


Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС 2011 - 2015 г.

Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2012г
Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2011г
Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2013 г.
Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2014 г.
Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2015 г.


Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2010г.

Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2010г.


Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2009г.

Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2009г.


2005-2006г._Издадени решения за преценяване на необходимостта от ОВОС

Изтегли -


Издадени решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за 2007г.

Изтегли -


Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2008г.

Изтегли -Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri