Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2017-10-11

РИОСВ-Шумен извърши 83 проверки през септември   още

2017-10-05

МОСВ ПОДКРЕПЯ НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”, ОБЯВЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО   още

всички новиниРешения за преценяване на необходимостта от ЕО

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2017 г.

Изтегли - Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2017 г.


Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2016 г.

Изтегли - Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2016 г.


Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2015 г.

Изтегли - Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2015 г.


Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2011 - 2014 г.

Изтегли - Решения за преценка необходимостта от ЕО 2014 г.
Изтегли - Решения за преценка необходимостта от ЕО 2011г.
Изтегли - Решения за преценка необходимостта от ЕО 2012г.
Изтегли - Решения за преценка необходимостта от ЕО 2013 г.


Поправка на очевидна фактическа грешка

Изтегли - Поправка на очевидна фактическа грешка за 2010г.
Изтегли - Поправка на очевидна фактическа грешка за 2011г.


Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2010г.

Изтегли - Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2010г.


Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2009г.

Издадени решения за преценяване на необходимостта от 
 EO в РИОСВ гр.Шумен през 2009 г.:


Решение № ШУ–01–ЕО/19.01.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/ за Програма за управление на отпадъците – община Никола Козлево за периода 2008 – 2011 г., с възложител  Община Никола Козлево -  да не се извършва ЕО.

Решение № ШУ–02–ЕО/14.03.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/ за Програма за управление на дейностите с отпадъците в община Търговище за периода 2008 – 2013 г., с възложител  Община Търговище -  да не се извършва ЕО.

Решение № ШУ- 03 -ЕО/02.04.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/ за Програма за управление на дейностите по отпадъците в община Каспичан, за периода 2008 – 2013 г., с възложител  Община Каспичан -  да не се извършва ЕО.

Решение № ШУ–04–ЕО/22.04.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/ за Програма за управление на отпадъците на община Антоново с период на действие до 2013 г., с възложител  Община Антоново -  да не се извършва ЕО.

Решение № ШУ–05–ЕО/11.09.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/ за Програма за управление на отпадъците на община Смядово с период на действие до 2009-2013 г., с възложител  Община Смядово -  да не се извършва ЕО.

Решение № ШУ–06–ЕО/09.12.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/ за на ПУП-ПЗ на УПИ XII-163, кв.29 по плана на с. Мировци, общ. Нови Пазар, обл. Шумен за смяна предназначението на имота в предимно производствена зона с възложител  “Беар-1” ЕООД гр. Шумен -  да не се извършва ЕО.


Изтегли - Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2008г.


2005-2006г.Решения за преценяване необходимостта от ЕО

Изтегли -


Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2007г.

Издадени решения за преценяване на необходимостта от
EO в РИОСВ гр.Шумен през 2007 г.:

Решение № ШУ - 01 - ЕО/2007 г. от 05.03.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за развитие на туризма в Община Смядово за периода 2007 – 2013 г. Решението е да не се извършва екологична оценка.
Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri