Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2017-12-08

РИОСВ Шумен награди участниците в „Екоколеда 2017“   още

2017-12-06

Участниците в „Екоколеда 2017“ ще получат награди от РИОСВ - Шумен    още

всички новиниРешения за преценяване на необходимостта от ЕО

Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2017 г.

Изтегли - Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2017 г.


Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2016 г.

Изтегли - Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2016 г.


Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2015 г.

Изтегли - Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2015 г.


Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2011 - 2014 г.

Изтегли - Решения за преценка необходимостта от ЕО 2014 г.
Изтегли - Решения за преценка необходимостта от ЕО 2011г.
Изтегли - Решения за преценка необходимостта от ЕО 2012г.
Изтегли - Решения за преценка необходимостта от ЕО 2013 г.


Поправка на очевидна фактическа грешка

Изтегли - Поправка на очевидна фактическа грешка за 2010г.
Изтегли - Поправка на очевидна фактическа грешка за 2011г.


Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2010г.

Изтегли - Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2010г.


Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2009г.

Издадени решения за преценяване на необходимостта от 
 EO в РИОСВ гр.Шумен през 2009 г.:


Решение № ШУ–01–ЕО/19.01.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/ за Програма за управление на отпадъците – община Никола Козлево за периода 2008 – 2011 г., с възложител  Община Никола Козлево -  да не се извършва ЕО.

Решение № ШУ–02–ЕО/14.03.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/ за Програма за управление на дейностите с отпадъците в община Търговище за периода 2008 – 2013 г., с възложител  Община Търговище -  да не се извършва ЕО.

Решение № ШУ- 03 -ЕО/02.04.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/ за Програма за управление на дейностите по отпадъците в община Каспичан, за периода 2008 – 2013 г., с възложител  Община Каспичан -  да не се извършва ЕО.

Решение № ШУ–04–ЕО/22.04.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/ за Програма за управление на отпадъците на община Антоново с период на действие до 2013 г., с възложител  Община Антоново -  да не се извършва ЕО.

Решение № ШУ–05–ЕО/11.09.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/ за Програма за управление на отпадъците на община Смядово с период на действие до 2009-2013 г., с възложител  Община Смядово -  да не се извършва ЕО.

Решение № ШУ–06–ЕО/09.12.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/ за на ПУП-ПЗ на УПИ XII-163, кв.29 по плана на с. Мировци, общ. Нови Пазар, обл. Шумен за смяна предназначението на имота в предимно производствена зона с възложител  “Беар-1” ЕООД гр. Шумен -  да не се извършва ЕО.


Изтегли - Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2008г.


2005-2006г.Решения за преценяване необходимостта от ЕО

Изтегли -


Решения за преценяване на необходимостта от ЕО 2007г.

Издадени решения за преценяване на необходимостта от
EO в РИОСВ гр.Шумен през 2007 г.:

Решение № ШУ - 01 - ЕО/2007 г. от 05.03.2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за развитие на туризма в Община Смядово за периода 2007 – 2013 г. Решението е да не се извършва екологична оценка.
Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri