Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-02-16

РИОСВ Шумен уведомява водоползвателите – титуляри на разрешителни за заустване на отпадъчни води в   още

2018-02-15

РИОСВ – Шумен и БД „Черноморски район“ организират конкурс за Световния ден на водата   още

всички новиниДо 20 януари се подават отчетите за събраните през 2017 г. билки

2018-01-03 12:35:59

До 20 януари 2018 г. лицата, които осъществяват  билкозаготвителна дейност, трябва да представят годишни отчети за предходната 2017 г. в РИОСВ Шумен.

Отчетите трябва да съдържат информация за събраните, изкупени, реализирани и налични количества лечебни растения в билкозаготвителните пунктове и складови бази. Издадените позволителни от съответните общини или горски/ловни стопанства също подлежат на проверка.

За неподадени данни се предвижда глоба до 1000 лв. или имуществена санкция до 2500 лв.

Обобщаването на годишните справки за лечебните растения е важно за оценката на  количествата добивани билки за съответния регион и състоянието на естествените им находища.

Назад


Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com