Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-02-16

РИОСВ Шумен уведомява водоползвателите – титуляри на разрешителни за заустване на отпадъчни води в   още

2018-02-15

РИОСВ – Шумен и БД „Черноморски район“ организират конкурс за Световния ден на водата   още

всички новиниНовини

2016-01-27 11:36:10
Експерти на РИОСВ-Шумен участваха в 40-тото среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици

2016-01-25 14:33:25
РИОСВ- Шумен подари „Червената книга на България” на две библиотеки

2016-01-22 15:05:58
Важно! Такси по СЕВЕЗО

2016-01-20 14:42:31
Младежки фотоконкурс за Световния ден на влажните зони

2016-01-19 14:21:57
Стартира конкурс „За чиста околна среда – 2016“ на МОСВ и ПУДООС

2016-01-13 09:26:02
До средата на февруари е крайният срок за подаване на годишните отчети за флуорираните парникови газове и веществата, които нарушават озоновия слой

2016-01-06 14:19:51
Над 45 000 лв са събраните суми от наложени санкции през декември в РИОСВ - Шумен

2015-12-29 16:51:07
Актуализация на списъка с кандидат-вещества за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

2015-12-22 16:46:31
До 20 януари 2016 билкозаготвителите представят годишни от чети

2015-12-17 15:24:19
РИОСВ – Шумен посрещна коледарчета

2015-12-15 15:19:58
РИОСВ – Шумен награди победилите в конкурса

2015-12-14 15:07:22
През ноември експерти от РИОСВ - Шумен извършиха 115 проверки

2015-12-07 16:43:41
Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

2015-12-07 15:29:15
РИОСВ-Шумен с ден на отворените врати

2015-11-25 15:05:07
Близо 100 ученици участваха в инициативите на РИОСВ – Шумен за Европейската седмица за намаляване на отпадъците – 2015

 

Назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Напред
Общо страници: 50
Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com